Bomen

We doen ons best om zoveel mogelijk bestaande bomen in het gebied te behouden. De inzet is om een bomenpositief plan te maken, waarbij het totaal aantal bomen uiteindelijk meer is dan in de huidige situatie.

Speeltuin

De speeltuin die reeds aanwezig is zal in omvang gelijk blijven, inclusief de speelheuvel. De woekerende bramenstruiken zullen worden verwijderd. We gaan graag ten tijde van het ontwerpproces met de buurt in gesprek om te bezien hoe we de speeltuin kunnen verbeteren of deels kunnen herinrichten. Wanneer u het leuk vindt om mee te praten […]

Geluidswal

De geluidswal die aanwezig is langs de snelweg A2 blijft in stand. Hieraan worden vanuit de ontwikkeling Buizerdlaan geen aanpassingen gedaan. Het gebied achter de vijver vanuit de Buizerdlaan bezien is geen onderdeel van deze ontwikkeling.

Muntplein

De Lidl houdt haar winkel aan het Muntplein.

Kauwenhof

De informatieavond en de website www.buizerdlaan-nieuwegein.nl gaan alleen over de ontwikkelingen aan de Buizerdlaan. Wij begrijpen dat er ook veel vragen leven ten aanzien van de locatie Kauwenhof. De koppeling met het project Buizerdlaan is dat wanneer de Lidl opent op de Buizerdlaan, zal Lidl haar supermarkt aan de Kauwenhof sluiten. Ten tijde van de […]