De ontwikkeling van ons project aan de Buizerdlaan en de aansluitingen die extra op de Buizerdlaan worden gemaakt, vereisen geen aanpassing in de basis van de Buizerdlaan (middenberm of toevoegen drempels) of om het verlagen van de toegestane maximale snelheid van 50 naar 30 km per uur.

Tijdens de informatiebijeenkomst zijn veel vragen gesteld en er zorgen gedeeld over de toename van verkeer, over parkeer/verkeersdruk wanneer Cast een beurs heeft en over de hoge snelheid van gebruikers in de huidige situatie van de Buizerdlaan. Deze zorgen nemen we serieus en de gemeente zal de situatie aan de Buizerdlaan bekijken en onderzoeken of hier een aanpassing is gewenst.

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *