De gebiedsontwikkeling

De locatie Buizerdlaan (op de plek van het voormalige kantoorgebouw van Allianz in Nieuwegein) is aangewezen als woningbouwlocatie én een passende nieuwe locatie voor de Lidl. De supermarkt verhuist daarmee van winkelcentrum Kauwenhof naar de Buizerdlaan.

Ontwikkelende partijen BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en
Lidl hebben samen met de gemeente Nieuwegein het stedenbouwkundig ontwerp gemaakt.

Het bestemmingsplan is vastgesteld en ligt vanaf 1 augustus 2023 ter inzage. Bij ‘nieuws’ vindt u informatie over deze tweede fase van het bestemmingsplan. De video-update die we hebben gebruikt op de online informatieavond in februari 2022 kunt u hier bekijken.

Participatie

Een participatietraject voor de nieuw in te richten speeltuin wordt, als onderdeel van de verdere uitwerking van het ontwerp openbare ruimte, nog  geïnitieerd. Als u interesse hebt om te zijner tijd mee te denken, kunt u zich aanmelden via deze website bij contact.  

Planning

Voordat het gebied helemaal klaar is, moet er veel gebeuren. Op basis van het stedenbouwkundig plan volgt de uitwerking van de plannen voor de projectlocaties (45 woningen en supermarkt), het bestemmingsplan, de vergunning en de voorbereidingen voor de bouw. De prognose is om de realisatie van de woningen en de Lidl in 2024 te starten. 
Bekijk op deze pagina alvast de globale planning.

Globale planning Buizerdlaan

Bestemmingsplan ter inzage vanaf 1 augustus 2023 t/m 11 september 2023

Start bouwrijpmaken terrein – Q4 2023

Start verkoop woningen – Q1 2024

Bouw woningen en Lidl – Q3 2024

Reactieformulier