De gebiedsontwikkeling

De locatie Buizerdlaan (op de plek van het voormalige kantoorgebouw van Allianz in Nieuwegein) is aangewezen als woningbouwlocatie én een passende nieuwe locatie voor de Lidl. De supermarkt verhuist daarmee van winkelcentrum Kauwenhof naar de Buizerdlaan.

Ontwikkelende partijen BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en
Lidl hebben samen met de gemeente Nieuwegein het stedenbouwkundig ontwerp gemaakt.

De volgende stap is het in procedure brengen van de bestemmingsplanwijziging. Een informatietraject, waarbij omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden worden geïnformeerd over de plannen voor en mogelijkheden van deze locatie, is deze maand gestart.

Participatie

Een participatietraject voor de nieuw in te richten speeltuin wordt, als onderdeel van de verdere uitwerking van het ontwerp openbare ruimte, nog dit jaar geïnitieerd. Door een (door corona online) informatiemoment te organiseren komen wij nu graag te weten wat de belangrijkste aandachtspunten binnen deze gebiedsontwikkeling zijn. Dat de vraag naar woningen zeer hoog is binnen de gemeente is bij ons bekend. We gaan graag, via de chat, met u in gesprek op dinsdag 1 februari 2022 tussen 19.30 en 20.30 uur. Aanmelden voor het online informatiemoment kan tot 1 februari 13:00 uur via: contactnw@bpd.nl

Planning

Voordat het gebied helemaal klaar is, moet er nog wel veel gebeuren. Op basis van het stedenbouwkundig plan volgt de uitwerking van de plannen voor de projectlocaties (circa 40 woningen en supermarkt), het bestemmingsplan, de vergunning en de voorbereidingen voor de bouw. De prognose is om de realisatie van de woningen en de Lidl in 2023 te starten. 
Bekijk op deze pagina alvast de globale planning:

Reactieformulier