Okt 23 – Stand van zaken bestemmingsplanprocedure

Op 22 juni 2023 is het bestemmingsplan Buizerdlaan-Kauwenhof door de gemeenteraad vastgesteld, zie nieuwsbericht juli 2023. Het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning voor de supermarkt Lidl en het Besluit Hogere Waarden Wet Geluidhinder op de gevels van de woningen, lagen ter inzage van 1 augustus tot en met 11 september 2023. Er is in die periode een beroep ingesteld, maar er is geen voorlopige voorziening aangevraagd, waardoor het bestemmingsplan nu in werking is getreden.