Fietspaden/Voetpaden

De fietspaden in de bestaande groenstructuur blijven aanwezig. In het gebied zullen we wandelroutes toevoegen zodat een betere verbinding ontstaat met het park en de speeltuin, ook vanuit de bestaande wijk.

Parkeren Woningen

Voor de ontwikkeling van de woningen aan de Buizerdlaan moeten wij ons houden aan de parkeernorm die de gemeente Nieuwegein ons voorschrijft. Wij realiseren in het binnen gebied van de woningen parkeerplaatsen voor de bewoners en aan de parallelweg parkeerplaatsen voor een eventuele tweede parkeerplaats van de bewoners en bezoek.

Bevoorrading Lidl

Het bevoorradings- en bezoekersverkeer is volledig gescheiden. De bevoorrading van de Lidl vindt plaats aan de achterzijde van Lidl (tussen Lidl en Cast/Fletcher). Dit om de veiligheid te waarborgen.

Parkeren Lidl

Voor de ontwikkeling van de Lidl aan de Buizerdlaan moeten wij ons houden aan de parkeernorm die de gemeente Nieuwegein voorschrijft. Echter zijn de parkeervoorzieningen voor het winkelend publiek en medewerkers van Lidl in het ontwerp van de Lidl aan de Buizerdlaan ruimer dan de geldende norm. Het toegangssyteem dat wordt gebruikt voor het parkeerterrein […]

Aanpassingen Buizerdlaan

De ontwikkeling van ons project aan de Buizerdlaan en de aansluitingen die extra op de Buizerdlaan worden gemaakt, vereisen geen aanpassing in de basis van de Buizerdlaan (middenberm of toevoegen drempels) of om het verlagen van de toegestane maximale snelheid van 50 naar 30 km per uur. Tijdens de informatiebijeenkomst zijn veel vragen gesteld en […]

Verkeersintensiteit Buizerdlaan

Voor de ontwikkeling van deze locatie heeft overleg met de gemeente Nieuwegein plaatsgevonden en zijn meerdere verkeersonderzoeken uitgevoerd. Uit de verkeersonderzoeken blijkt dat de ontwikkeling ruimschoots past binnen de gestelde kaders hiervoor (op de huidige wegenstructuur). Ten aanzien van de veiligheid zullen op de Buizerdlaan de oversteekplaatsen en fietsroutes goed worden bezien en heringericht waar […]