Nov 23 – Start werkzaamheden

Graag informeren wij u over de start van werkzaamheden van het bouwproject aan de Buizerdlaan te Nieuwegein.

Vanaf 6 november a.s. starten de werkzaamheden die nodig zijn om later de bouw mogelijk te maken, ook wel bouwrijp maken genoemd. Door deze werkzaamheden nu al uit te voeren, kan er later sneller gestart worden met het bouwen van de woningen en de supermarkt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Scholman.

De werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van bouwhekken, het opschonen van het terrein, waaronder het verwijderen van groen en het verplaatsen van één van de speeltoestellen. Vanaf medio november zullen de graafwerkzaamheden plaatsvinden om het terrein globaal op hoogte te brengen.

Grond die wij later niet meer nodig hebben zullen wij afvoeren, benodigd zand zullen we aanvoeren. We combineren deze acties (grond op de heenweg en zand meenemen op de terugweg) om zodoende het aantal verkeersbewegingen tot een minimum te beperken. Na deze werkzaamheden, is de planning om half februari 2024 te beginnen met de aanleg van de riolering, gevolgd door de aanleg van de kabels en leidingen.

Er wordt een inrit voor bouwverkeer gemaakt aan de Buizerdlaan. Door middel van betonplaten en passende bebording kan het bouwverkeer veilig het terrein in- en uitrijden. Doorgaand verkeer over de Buizerdlaan blijft tijdens de werkzaamheden altijd mogelijk.

Wij verwachten dat de overlast van deze werkzaamheden voor de omwonenden beperkt zal zijn. Mocht u vragen en/of klachten hebben ten aanzien van de werkzaamheden dan kunt u zich wenden tot Sietse Willers, tel.: 085 – 822 0431, e-mail: s.willers@josscholman.nl