Nov 23 – Start werkzaamheden

Graag informeren wij u over de start van werkzaamheden van het bouwproject aan de Buizerdlaan te Nieuwegein. Vanaf 6 november a.s. starten de werkzaamheden die nodig zijn om later de bouw mogelijk te maken, ook wel bouwrijp maken genoemd. Door deze werkzaamheden nu al uit te voeren, kan er later sneller gestart worden met het […]

Okt 23 – Stand van zaken bestemmingsplanprocedure

Op 22 juni 2023 is het bestemmingsplan Buizerdlaan-Kauwenhof door de gemeenteraad vastgesteld, zie nieuwsbericht juli 2023. Het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning voor de supermarkt Lidl en het Besluit Hogere Waarden Wet Geluidhinder op de gevels van de woningen, lagen ter inzage van 1 augustus tot en met 11 september 2023. Er is in die periode een […]

Juli 23 – Bestemmingsplan Buizerdlaan – Kauwenhof

Ontwikkelaar BPD wil aan de Buizerdlaan 12, 45 woningen en een supermarkt bouwen. Hierdoor kan supermarkt Lidl van de Kauwenhof verhuizen naar deze nieuwe plek aan de Buizerdlaan. Om dit mogelijk te maken wordt de bestemming voor deze grond gewijzigd. Nu start de tweede fase voor het tot stand komen van deze nieuwe bestemming. Via […]