Bestemmingsplan Buizerdlaan – Kauwenhof

Ontwikkelaar BPD wil aan de Buizerdlaan 12, 45 woningen en een supermarkt bouwen. Hierdoor kan supermarkt Lidl van de Kauwenhof verhuizen naar deze nieuwe plek aan de Buizerdlaan. Om dit mogelijk te maken wordt de bestemming voor deze grond gewijzigd. Nu start de tweede fase voor het tot stand komen van deze nieuwe bestemming. Via […]

Ontwerpbestemmingsplan Buizerdlaan – Kauwenhof

Ontwikkelaar BPD is bezig met de herontwikkeling van het perceel aan de Buizerdlaan 12. Het bestemmingsplan voor dat perceel wordt aangepast, zodat er woningen en een supermarkt kunnen komen. Hierdoor kan de Lidl supermarkt van de Kauwenhof worden verplaatst naar deze nieuwe plek aan de Buizerdlaan. Het bestemmingsplan veranderen is een proces waar we ook […]

Voorontwerpbestemmingsplan Buizerdlaan – Kauwenhof gaat in procedure

BPD Gebiedsontwikkeling heeft in samenwerking met Lidl en de gemeente een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld voor de locatie Buizerdlaan. Met dit voorontwerp wordt het mogelijk gemaakt om de plek, waar voorheen het kantoor van Allianz stond, te ontwikkelen tot een woonlocatie met een Lidl supermarkt.  Via dit buurtbericht informeren wij u over het in procedure brengen […]