Nov 23 – Start werkzaamheden

Graag informeren wij u over de start van werkzaamheden van het bouwproject aan de Buizerdlaan te Nieuwegein. Vanaf 6 november a.s. starten de werkzaamheden die nodig zijn om later de bouw mogelijk te maken, ook wel bouwrijp maken genoemd. Door deze werkzaamheden nu al uit te voeren, kan er later sneller gestart worden met het […]

Okt 23 – Stand van zaken bestemmingsplanprocedure

Op 22 juni 2023 is het bestemmingsplan Buizerdlaan-Kauwenhof door de gemeenteraad vastgesteld, zie nieuwsbericht juli 2023. Het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning voor de supermarkt Lidl en het Besluit Hogere Waarden Wet Geluidhinder op de gevels van de woningen, lagen ter inzage van 1 augustus tot en met 11 september 2023. Er is in die periode een […]

Juli 23 – Bestemmingsplan Buizerdlaan – Kauwenhof

Ontwikkelaar BPD wil aan de Buizerdlaan 12, 45 woningen en een supermarkt bouwen. Hierdoor kan supermarkt Lidl van de Kauwenhof verhuizen naar deze nieuwe plek aan de Buizerdlaan. Om dit mogelijk te maken wordt de bestemming voor deze grond gewijzigd. Nu start de tweede fase voor het tot stand komen van deze nieuwe bestemming. Via […]

Dec 22 – Ontwerpbestemmingsplan Buizerdlaan – Kauwenhof

Ontwikkelaar BPD is bezig met de herontwikkeling van het perceel aan de Buizerdlaan 12. Het bestemmingsplan voor dat perceel wordt aangepast, zodat er woningen en een supermarkt kunnen komen. Hierdoor kan de Lidl supermarkt van de Kauwenhof worden verplaatst naar deze nieuwe plek aan de Buizerdlaan. Het bestemmingsplan veranderen is een proces waar we ook […]

Maart 22 – Buurtbericht Gemeente Nieuwegein, Wijk doorslag: Voorontwerpbestemmingsplan Buizerdlaan – Kauwenhof gaat in procedure

BPD Gebiedsontwikkeling heeft in samenwerking met Lidl en de gemeente een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld voor de locatie Buizerdlaan. Met dit voorontwerp wordt het mogelijk gemaakt om de plek, waar voorheen het kantoor van Allianz stond, te ontwikkelen tot een woonlocatie met een Lidl supermarkt.  Via dit buurtbericht informeren wij u over het in procedure brengen […]